Сертификати

cert bg
Сертификат ISO 9001:2008

  • Във фирмата е внедрена и сертифицирана Система за Управление нa Качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2008Системата гарантира качествено изработване на всички видове отливки, при постоянни условия на производство. Технологичното оборудване позволява да бъдат гарантирани хомогенността, механичните качества на сплавите, точност на размерите и др.  Контролът на химичния състав, механичните якостни изпитания на чугунените отливки се извършва в лаборатория  , която е оборудвана със спектрометър "BRUKER"- Q2 ION модел 2013 г.,  уреди за изпитване на твърдост по методиката на "Leeb" и "Бринел",  уреди за механични изпитания на опън и срязване,  уреди за следене на качеството на формовъчните смеси.